top of page
  • Writer's pictureLindhout

Lindhout behoudt zijn PSO-3 statusOp 11 november 2021 heeft onze 2 jaarlijkse PSO (Prestatieladder Socialer ondernemen) audit plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door KIWA Nederland.

Enorm TROTS zijn wij dat wij deze hoogste trede hebben kunnen behouden.

Lindhout schilder- vastgoedonderhoud behoudt zijn PSO-3 certificaat.


"Trede 3 wil zeggen dat de organisatie tot de koplopers behoort in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. De organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding"

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page