top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacybeleid website

Lindhout schilder-vastgoedonderhoud d.d. 20 mei 2018

 

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

 

a. Naam en adresgegevens

b. Contactgegevens

 

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte of om met u contact op te nemen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan.

 

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u verleende opdracht

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Lindhout Schilders-vastgoedonderhoud

Naam verantwoordelijke J. Weerdenburg

Adresgegevens: Ravelstraat 155, 4614 XG Bergen op Zoom

Contactgegevens: privacy@lindhout.nl

 

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

 

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

bottom of page