top of page

OVER ONS

Lindhout schilder & vastgoedonderhoud,
sinds 1896

Lindhout schilder- vastgoedonderhoud vindt haar oorsprong in het Zeeuwse dorpje Oud-Vossemeer, het geboortedorp van de voorouders Franklin D. Roosevelt. De geschiedenis van Lindhout schilder- vastgoedonderhoud gaat vier generaties terug tot 1885, zo laten de talloze gereedschappen, documenten en zelfs meubels in ons eigen bedrijfsmuseum zien. Het was de tijd van pigmenten, loodwit, wrijfstenen en houtimitatie, waarvan in ons museum nog volop materiaal te bewonderen is. Echter, het doorslaggevende bewijs voor een exacte tijdsnotatie ging in 1940 bij het bombardement op Middelburg verloren. Overgrootvader en grootvader dreven hun eenmanszaakje op "het eiland" waarna grootvader zijn twee zoons - de gebroeders Jos en Hans Lindhout - al vrij jong en direct na de oorlog van het eiland Tholen de "vaste wal" opstuurde. Zij legden de eerste grondvesten en bouwden met de huidige generatie Lindhout de onderneming uit tot wat die nu is: Een moderne onderneming met 90 vaste medewerkers die zich specialiseert in vastgoedonderhoud in de breedste zin van het woord.

lindhout..png
86969572_2608080046088512_34191342149251

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

MVO is een term die steeds een breder draagvlak krijgt in Nederland. Voor Lindhout is het onderwerp waar steeds meer tijd en aandacht aan geschonken wordt. Zo heeft Lindhout zonnepanelen op het bedrijfspand in Bergen op Zoom, investeert Lindhout in elektrische auto's en zijn wij sponsor van Natuurpodium.

Wij zien MVO steeds meer als een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering. Naast het gezond houden van onze  eigen organisatie willen wij ook onze omgeving gezond houden. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het effect van onze activiteiten op het milieu en met de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf.

Wij proberen daarom continu te zoeken naar een balans tussen de  3P's, People, Planet en Profit. Wij mogen nu al voorzichting de conclusie trekken dat deze balans steeds vaker leidt tot betere resultaten voor zowel onze organisatie als onze maatschappij. 

Missie & visie

Het is belangrijk om te weten waar Lindhout voor staat. Wie zijn wij, wat doen wij en wat zijn onze kernwaarden. Dit hebben we omschreven in onderstaande missie: ‘’Wij willen een toonaangevende sterkte betrouwbare partner zijn voor duurzaam en resultaatgericht onderhoud, waarbij wij kwaliteit, continuïteit en kwantiteit waarborgen, tegen een marktconforme prijs; het ontzorgen van onze klanten staat hierbij centraal’’. Daarnaast is het van groot belang dat iedereen – binnen en buiten het bedrijf – weet waar Lindhout schilder-vastgoedonderhoud nu en in de komende jaren voor gaat. Deze algemene voorstelling van de toekomst hebben we vastgelegd in onze visie: ‘’Het ontwikkelen van onderhoudsconcepten waarmee opdrachtgevers volledige controle krijgen over hun vastgoed op de lange termijn’’. Speerpunten hierbij zijn: Klantwaarde, Kwaliteit, Ketensamenwerking, Innovatie vanuit de mens, Vernieuwing & Duurzaamheid.

 

In de afgelopen periode hebben met name de klantwaarde en ketensamenwerking zich binnen Lindhout nadrukkelijker ontwikkeld.

Het begrip klantwaarde is een ruim begrip en kan als volgt omschreven worden: Lindhout moet zich continue verdiepen in de (veranderende ) wensen en behoeften van de klant. Enkel hierdoor zullen wij erin slagen onze klanten te begrijpen en onze dienstverlening hierop aan te passen.

Ketensamenwerking Ketensamenwerking gaat over samenwerking binnen en tussen opeenvolgende schakels in een proceskolom, in ons geval de onderhoudskolom. Dus van opdrachtgever tot aan de klant. Samenwerken aan kwaliteit en klantwaarde. Kenmerken ketensamenwerking: Alle partners zijn betrokken bij het gehele proces, alle partijen worden beoordeeld op kwaliteit, tijd en geld & er is een openheid en duidelijkheid binnen en tussen de partijen. 

_DSC2989.JPG
32720222_2138109409752247_88111594496547

Een hecht team

Bij Lindhout staat gelijkheid, betrokkenheid en plezier voorop. Met een informeel team zorgen wij dat iedereen zich thuis en gehoord voelt binnen ons bedrijf. Lindhout vindt dat alle medewerkers met plezier en gemak hun vak uit kunnen voeren. Daarom kiezen wij voor goede werkvoorbereiding, loonbetalingen die altijd op tijd zijn en ondersteuning in alles dat nodig is op de werkplaats. Daarnaast investeren wij in een divers personeelsbestand wat de creativiteit verhoogt en zorgt voor een beter imago op de arbeidsmarkt. Ook de aandacht die er is voor interne opleidingen en trainingen draagt hier aan bij, alsmede initiatieven tot nieuwe opleidingsmethoden cq. samenwerkingsverbanden. Voortdurend investeren wij in onze medewerkers.  Niet voor niets zijn wij in 2011 uitgeroepen tot "Beste Leerbedrijf Savantis 2011" binnen onze branche. Iets waar wij best trots op zijn.

Kom jij ook ons team versterken?

 

bottom of page